» Zobacz
» Newsletter

» Szukaj
Google
Web strazak.com
» Reklama

Artykuły

Prawo: KSRG - Rozporz─ůdzenie

Dz.U.99.111.1311

2001-11-08 zm.wyn.z Dz.U.01.81.877

ROZPORZ─äDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWN─śTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 29 grudnia 1999 r.

w sprawie szczeg├│┼éowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-ga┼Ťniczego.*

(Dz. U. z dnia 31 grudnia 1999 r.)


Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo┼╝arowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 725 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 436) zarz─ůdza si─Ö, co nast─Öpuje:

Rozdział 1

Organizacja krajowego systemu ratowniczo-ga┼Ťniczego na obszarze powiatu, wojew├│dztwa i kraju
┬ž 1. 1. Krajowy system ratowniczo-ga┼Ťniczy, zwany dalej "systemem", jest zorganizowany na trzech poziomach:
1) powiatowym,
2) wojew├│dzkim,
3) krajowym.
2. Na poziomie powiatowym wykonuje si─Ö wszystkie podstawowe zadania systemu, zwi─ůzane z obszarem powiatu.
3. Poziomy wojew├│dzki i krajowy spe┼éniaj─ů rol─Ö wspomagaj─ůc─ů i koordynacyjn─ů w sytuacjach wymagaj─ůcych u┼╝ycia si┼é i ┼Ťrodk├│w spoza obszaru danego powiatu lub wojew├│dztwa.
┬ž 2. 1. Na poziomie powiatowym system tworz─ů nast─Öpuj─ůce podmioty systemu:
1) komenda powiatowa (miejska) Państwowej Straży Pożarnej,
2) jednostki ochrony przeciwpo┼╝arowej maj─ůce siedzib─Ö na obszarze powiatu w┼é─ůczone do systemu,
3) powiatowy zespół do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
4) w┼é─ůczone do systemu inne s┼éu┼╝by, inspekcje, stra┼╝e i instytucje, o kt├│rych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo┼╝arowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 725 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r . Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1126), zwanej dalej "ustaw─ů",
5) specjali┼Ťci w sprawach ratownictwa i inne podmioty, w┼é─ůczeni do systemu w drodze umowy cywilnoprawnej.
2. Na poziomie wojew├│dzkim system tworz─ů nast─Öpuj─ůce podmioty systemu:
1) komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,
2) wydzielone si┼éy i ┼Ťrodki z poziom├│w powiatowych stanowi─ůce wojew├│dzki odw├│d operacyjny,
3) o┼Ťrodki szkolenia Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej,
4) wojewódzki zespół do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
5) krajowa baza sprzętu specjalistycznego Państwowej Straży Pożarnej,
6) podmioty, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, w┼é─ůczone do systemu na poziomie wojew├│dzkim.
3. Na poziomie krajowym system tworz─ů nast─Öpuj─ůce podmioty systemu:
1) Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
2) wydzielone si┼éy i ┼Ťrodki z wojew├│dzkich odwod├│w operacyjnych stanowi─ůce centralny odw├│d operacyjny,
3) szkoły Państwowej Straży Pożarnej,
4) krajowe bazy sprzętu specjalistycznego Państwowej Straży Pożarnej,
5) jednostki badawczo-rozwojowe ochrony przeciwpo┼╝arowej,
6) podmioty, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, w┼é─ůczone do systemu na poziomie krajowym.
┬ž 3. 1. Dobrowolne wspomaganie systemu przez instytucje, jednostki organizacyjne, osoby fizyczne i prawne odbywa si─Ö na ka┼╝dym z trzech poziom├│w wymienionych w ┬ž 1 ust. 1.
2. Wspomaganie, o kt├│rym mowa w ust. 1, mo┼╝e by─ç poprzedzone uzgodnieniem wsp├│┼édzia┼éania na danym obszarze ze starost─ů, wojewod─ů lub Komendantem G┼é├│wnym Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej.
┬ž 4. 1. Komendanci: powiatowy (miejski) i wojew├│dzki Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej, zwani dalej "komendantami powiatowym (miejskim) i wojew├│dzkim", opracowuj─ů plany ratownicze, zwane dalej "planami", odpowiednio dla obszar├│w powiatu i wojew├│dztwa.
2. Podstawowe elementy sk┼éadowe plan├│w okre┼Ťla za┼é─ůcznik nr 1 do rozporz─ůdzenia.
┬ž 5. 1. Opracowanie plan├│w, o kt├│rych mowa w ┬ž 4, poprzedza si─Ö:
1) analiz─ů zagro┼╝e┼ä wyst─Öpuj─ůcych na danym obszarze, przy uwzgl─Ödnieniu g─Östo┼Ťci zaludnienia, warunk├│w geograficzno-topograficznych, stanu infrastruktury oraz zagro┼╝e┼ä z obszar├│w s─ůsiaduj─ůcych, w tym teren├│w obj─Ötych prawem g├│rniczym, poligon├│w, w├│d przybrze┼╝nych oraz teren├│w pa┼ästw o┼Ťciennych,
2) analiz─ů zabezpieczenia operacyjnego podleg┼éego obszaru, okre┼Ťlaj─ůc─ů si┼éy i ┼Ťrodki niezb─Ödne do ratowania ┼╝ycia, zdrowia, mienia i ┼Ťrodowiska oraz ograniczenia, likwidacji lub usuwania potencjalnych zagro┼╝e┼ä, przy uwzgl─Ödnieniu si┼é i ┼Ťrodk├│w w┼éasnych systemu oraz wsp├│┼édzia┼éaj─ůcych z systemem na poszczeg├│lnych poziomach jego funkcjonowania.
2. Analizy, o kt├│rych mowa w ust. 1, poddaje si─Ö aktualizacji co najmniej raz w roku.
3. Na potrzeby prowadzenia analizy zagro┼╝e┼ä, o kt├│rej mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje si─Ö zasady gromadzenia i przekazywania danych z ustale┼ä dokonanych w toku czynno┼Ťci kontrolno-rozpoznawczych, okre┼Ťlone w za┼é─ůczniku nr 2 do rozporz─ůdzenia.
4. Analizy, o kt├│rych mowa w ust. 1, s─ů podstaw─ů ewentualnych korekt sieci podmiot├│w systemu na jego poszczeg├│lnych poziomach funkcjonowania oraz planowania i rozmieszczania sprz─Ötu specjalistycznego.
┬ž 6. 1. Plany sprawdza si─Ö w drodze ─çwicze┼ä aplikacyjnych i praktycznych z udzia┼éem podmiot├│w systemu oraz poddaje si─Ö aktualizacji co najmniej raz w roku.
2. Podmioty wchodz─ůce w sk┼éad systemu na poszczeg├│lnych poziomach s─ů obowi─ůzane do przekazywania odpowiednio komendantowi powiatowemu (miejskiemu) i wojew├│dzkiemu niezb─Ödnych informacji do sporz─ůdzenia oraz aktualizacji analizy i plan├│w.
3. Komendant powiatowy (miejski) i wojew├│dzki uzgadnia plan z podmiotami systemu w cz─Ö┼Ťci dotycz─ůcej zakresu ich zada┼ä.
4. Plany zatwierdzaj─ů, po zasi─Ögni─Öciu opinii w┼éa┼Ťciwych terenowo zespo┼é├│w do spraw ochrony przeciwpo┼╝arowej i ratownictwa:
1) starosta - dla obszaru powiatu,
2) wojewoda - dla obszaru wojew├│dztwa.

Rozdział 2
Walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne


┬ž 7. 1. Organizacja walki z po┼╝arami obejmuje zesp├│┼é dzia┼éa┼ä planistyczno-organizacyjnych i stosowanie technik ga┼Ťniczych niezb─Ödnych do zmniejszenia i likwidacji zagro┼╝enia po┼╝arowego.

2. Organizacja walki z po┼╝arami, o kt├│rej mowa w ust. 1, obejmuje w szczeg├│lno┼Ťci:

1) rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń pożarowych,
2) ocenę rozmiarów powstałego pożaru i prognozowanie jego rozwoju,
3) ratowanie ludzi i zwierz─ůt przed skutkami zagro┼╝enia po┼╝arowego,
4) dostosowanie sprz─Ötu oraz technik ga┼Ťniczych do rodzaju i miejsca po┼╝aru,
5) zlokalizowanie po┼╝aru,
6) ugaszenie po┼╝aru.

3. Walka z po┼╝arami w ramach systemu prowadzona jest:

1) si┼éami i ┼Ťrodkami jednostek ochrony przeciwpo┼╝arowej w┼é─ůczonych do systemu na wszystkich poziomach jego funkcjonowania,
2) wydzielonymi si┼éami i ┼Ťrodkami pozosta┼éych podmiot├│w w┼é─ůczonych do systemu w zakresie ustalonym w decyzji o w┼é─ůczeniu do systemu lub umowie cywilnoprawnej o wsp├│┼édzia┼éaniu z systemem.

┬ž 8.
1. Organizacja walki z innymi kl─Öskami ┼╝ywio┼éowymi obejmuje zesp├│┼é dzia┼éa┼ä planistyczno-organizacyjnych i dzia┼éa┼ä ratowniczych niezb─Ödnych do ratowania ┼╝ycia, zdrowia, mienia lub ┼Ťrodowiska, a tak┼╝e oceny zagro┼╝enia i jego eliminacji.
2. Do walki z kl─Öskami ┼╝ywio┼éowymi s─ů przeznaczone wszystkie jednostki ochrony przeciwpo┼╝arowej w┼é─ůczone do systemu oraz pozosta┼ée podmioty w┼é─ůczone do systemu w zakresie wynikaj─ůcym z ich mo┼╝liwo┼Ťci sprz─Ötowo-technicznych, ze szczeg├│lnym uwzgl─Ödnieniem ┼Ťrodk├│w ochrony osobistej.

┬ž 9.
1. Organizacja ratownictwa technicznego obejmuje zesp├│┼é dzia┼éa┼ä planistyczno-organizacyjnych i stosowanie ┼Ťrodk├│w technicznych niezb─Ödnych do ratowania, poszukiwania lub ewakuacji ludzi i zwierz─ůt oraz ratowania mienia i ┼Ťrodowiska.
2. Organizacja ratownictwa technicznego, o kt├│rej mowa w ust. 1, obejmuje w szczeg├│lno┼Ťci:

1) analizowanie awarii oraz katastrof technicznych,
2) ocenę rozmiarów powstałego zdarzenia i prognozowanie jego rozwoju,
3) dostosowanie sprz─Ötu oraz wdro┼╝enie technik stosowanych do poszukiwania, uwalniania i ewakuacji poszkodowanych i zagro┼╝onych ludzi oraz zwierz─ůt w zale┼╝no┼Ťci od rodzaju i miejsca zdarzenia,
4) ratowanie ┼╝ycia ludzi i zwierz─ůt zagro┼╝onych awari─ů techniczn─ů,
5) oznakowanie i wydzielenie strefy bezpo┼Ťrednich dzia┼éa┼ä ratowniczych si┼é systemu oraz stref zagro┼╝enia,
6) przewietrzanie lub wentylowanie stref zagro┼╝enia oraz stref bezpo┼Ťrednich dzia┼éa┼ä ratowniczych si┼é systemu,
7) o┼Ťwietlenie oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed osobami postronnymi,
8) wykonywanie przej┼Ť─ç i doj┼Ť─ç do poszkodowanych lub zagro┼╝onych ludzi i zwierz─ůt,
9) usuwanie przeszk├│d naturalnych i sztucznych utrudniaj─ůcych niesienie pomocy poszkodowanym lub zagro┼╝onym ludziom oraz ratowanie ┼Ťrodowiska,
10) wypompowywanie, obwa┼éowywanie lub uszczelnianie miejsc wycieku substancji stwarzaj─ůcej zagro┼╝enie.

3. Ratownictwo techniczne w ramach systemu prowadz─ů:

1) specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej stosuj─ůce techniki poszukiwawcze oraz wykorzystuj─ůce do dzia┼éa┼ä ratowniczych zwierz─Öta i sprz─Öt do poszukiwania i ewakuacji os├│b zasypanych lub unieruchomionych w wyniku katastrofy budowlanej, zawa┼éu, osuni─Öcia ziemi lub innych awarii technicznych,
2) specjalistyczne grupy wysoko┼Ťciowe Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej stosuj─ůce techniki alpinistyczne i wykorzystuj─ůce do dzia┼éa┼ä ratowniczych specjalistyczny sprz─Öt ratowniczy, w tym statki powietrzne,
3) specjalistyczne grupy wodno-nurkowe Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej stosuj─ůce techniki nurkowe i wykorzystuj─ůce do dzia┼éa┼ä ratowniczych specjalistyczny sprz─Öt, w tym ┼éodzie ratunkowe,
4) specjalistyczne grupy techniczne Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej stosuj─ůce techniki ratownicze i wykorzystuj─ůce specjalistyczny sprz─Öt do dzia┼éa┼ä ratowniczych podczas katastrof i wypadk├│w budowlanych, komunikacyjnych oraz infrastruktury technicznej,
5) jednostki ochrony przeciwpo┼╝arowej w┼é─ůczone do systemu w zakresie wynikaj─ůcym z ich mo┼╝liwo┼Ťci sprz─Ötowo-technicznych, ze szczeg├│lnym uwzgl─Ödnieniem ┼Ťrodk├│w ochrony osobistej,
6) wydzielone si┼éy i ┼Ťrodki pozosta┼éych podmiot├│w systemu w zakresie ustalonym w decyzji o w┼é─ůczeniu do systemu lub umowie cywilnoprawnej o wsp├│┼édzia┼éaniu z systemem.

┬ž 10. 1. Organizacja ratownictwa chemicznego obejmuje zesp├│┼é dzia┼éa┼ä planistyczno-organizacyjnych i stosowanie technik ratowniczych niezb─Ödnych do ratowania ┼Ťrodowiska oraz wszelkich innych czynno┼Ťci podejmowanych w celu ratowania ┼╝ycia i zdrowia ludzi w wyniku likwidacji bezpo┼Ťrednich zagro┼╝e┼ä stwarzanych przez toksyczne ┼Ťrodki przemys┼éowe lub inne niebezpieczne materia┼éy chemiczne.
2. Organizacja ratownictwa ekologicznego obejmuje zesp├│┼é dzia┼éa┼ä planistyczno-organizacyjnych i stosowanie technicznych zabezpiecze┼ä niezb─Ödnych do ratowania ┼Ťrodowiska oraz stosowania ┼Ťrodk├│w neutralizuj─ůcych ograniczaj─ůcych lub eliminuj─ůcych powsta┼ée ska┼╝enie.
3. Organizacja ratownictwa chemicznego i ekologicznego, o kt├│rej mowa w ust. 1 i 2, obejmuje w szczeg├│lno┼Ťci:

1) rozpoznawanie zagro┼╝e┼ä oraz ocen─Ö i prognozowanie ich rozwoju oraz skutk├│w dla ludzi i ┼Ťrodowiska,
2) analizowanie powstałych awarii oraz katastrof chemicznych i ekologicznych,
3) ratowanie ┼╝ycia ludzi i zwierz─ůt zagro┼╝onych ska┼╝eniem substancj─ů niebezpieczn─ů,
4) identyfikacj─Ö substancji stwarzaj─ůcej zagro┼╝enie w czasie powsta┼éego zdarzenia,
5) prognozowanie rozwoju ska┼╝enia ┼Ťrodowiska i ocen─Ö rozmiar├│w zagro┼╝enia oraz zmian wielko┼Ťci strefy zagro┼╝enia dla ludno┼Ťci,
6) dostosowanie sprz─Ötu oraz technik ratowniczych do miejsca zdarzenia i rodzaju substancji stwarzaj─ůcej zagro┼╝enie,
7) przepompowywanie i przemieszczanie substancji niebezpiecznej do nowych lub zast─Öpczych zbiornik├│w,
8) obwałowywanie lub uszczelnianie miejsc wycieku substancji niebezpiecznej,
9) ograniczanie parowania substancji niebezpiecznej,
10) zatrzymanie emisji toksycznych ┼Ťrodk├│w przemys┼éowych,
11) stawianie kurtyn wodnych,
12) neutralizacj─Ö substancji niebezpiecznej substancjami chemicznymi,
13) zwi─ůzywanie substancji niebezpiecznej sorbentami,
14) stawianie zap├│r na ciekach lub obszarach wodnych zagro┼╝onych skutkami rozlania substancji toksycznych hydrofobowych,
15) zbieranie substancji niebezpiecznej z powierzchni wody lub gleby.

4. Ratownictwo chemiczne i ekologiczne w ramach systemu prowadz─ů:

1) specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego i ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej,
2) specjalistyczne grupy wodno-nurkowe Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej stosuj─ůce techniki nurkowe i wykorzystuj─ůce do dzia┼éa┼ä ratowniczych specjalistyczny sprz─Öt ratowniczy,
3) jednostki ochrony przeciwpo┼╝arowej w┼é─ůczone do systemu w zakresie wynikaj─ůcym z ich mo┼╝liwo┼Ťci sprz─Ötowo-technicznych, ze szczeg├│lnym uwzgl─Ödnieniem ┼Ťrodk├│w ochrony osobistej,
4) wydzielone si┼éy i ┼Ťrodki pozosta┼éych podmiot├│w systemu w zakresie ustalonym w decyzji o w┼é─ůczeniu do systemu lub umowie cywilnoprawnej o wsp├│┼édzia┼éaniu z systemem.

┬ž 11.
1. Organizacja ratownictwa medycznego obejmuje zesp├│┼é dzia┼éa┼ä planistyczno-organizacyjnych i stosowanie technik z zakresu pomocy medycznej w warunkach pozaszpitalnych maj─ůcych na celu ratowanie ┼╝ycia i zdrowia, podczas zdarze┼ä prowadz─ůcych do nag┼éej gro┼║by utraty ┼╝ycia ludzkiego lub pogorszenia si─Ö stanu zdrowia.
2. Organizacja ratownictwa medycznego, o kt├│rej mowa w ust. 1, obejmuje w szczeg├│lno┼Ťci:

1) bie┼╝─ůce analizowanie rodzaju i liczby zagro┼╝e┼ä prowadz─ůcych do nag┼éego pogarszania si─Ö stanu zdrowia lub gro┼║by utraty ┼╝ycia ludzkiego,
2) ocen─Ö gro┼║by utraty ┼╝ycia ludzkiego lub pogorszenia si─Ö stanu zdrowia w wyniku zdarzenia i prognozowanie rozwoju zagro┼╝enia,
3) dostosowanie sprz─Ötu oraz technik niezb─Ödnych do ratowania ┼╝ycia i zdrowia ludzi w zale┼╝no┼Ťci od rodzaju i miejsca zdarzenia oraz liczby poszkodowanych i zagro┼╝onych,
4) zapewnienie ci─ůg┼éo┼Ťci procesu ratowania poszkodowanych i zagro┼╝onych ludzi na miejscu zdarzenia oraz w┼éa┼Ťciwych procedur przekazywania poszkodowanych kwalifikowanej pomocy medycznej, wynikaj─ůcych z powiatowych i wojew├│dzkich plan├│w ratowniczych,
5) zapewnienie prowadzenia dzia┼éa┼ä z zakresu ratownictwa medycznego przez osoby posiadaj─ůce odpowiednie kwalifikacje, okre┼Ťlone w odr─Öbnych przepisach.

3. Ratownictwo medyczne w warunkach pozaszpitalnych w czasie walki z po┼╝arami, kl─Öskami ┼╝ywio┼éowymi lub organizowania ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego prowadz─ů uprawnieni stra┼╝acy z jednostek ochrony przeciwpo┼╝arowej oraz uprawnieni ratownicy z innych podmiot├│w w┼é─ůczonych do systemu w sytuacjach:

1) braku kwalifikowanej pomocy medycznej, gdy personel służby zdrowia nie dotarł do miejsca zdarzenia,
2) braku mo┼╝liwo┼Ťci wykorzystania personelu s┼éu┼╝by zdrowia na miejscu zdarzenia, gdy dost─Öp do poszkodowanych jest mo┼╝liwy tylko dla stra┼╝ak├│w-ratownik├│w przy wykorzystaniu sprz─Ötu specjalistycznego,
3) gdy zdarzenie ma cechy nag┼éego zagro┼╝enia z du┼╝─ů liczb─ů poszkodowanych, kt├│rego skutki przekraczaj─ů mo┼╝liwo┼Ťci ich opanowania w ramach rutynowej dzia┼éalno┼Ťci w┼éa┼Ťciwych terytorialnie s┼éu┼╝b medycznych.

┬ž 12.
1. Organizacja ratownictwa medycznego w ramach systemu obejmowa─ç mo┼╝e r├│wnie┼╝ dzia┼éania planistyczno-organizacyjne i stosowanie technik z zakresu pomocy medycznej maj─ůcych na celu ratowanie ┼╝ycia i zdrowia w czasie transportu poszkodowanych i we wczesnej fazie leczenia szpitalnego, podczas zdarze┼ä prowadz─ůcych do nag┼éej gro┼║by utraty ┼╝ycia ludzkiego lub pogorszenia si─Ö stanu zdrowia.
2. Organizacja ratownictwa medycznego, o kt├│rej mowa w ust. 1, obejmuje w szczeg├│lno┼Ťci zapewnienie ci─ůg┼éo┼Ťci i sp├│jno┼Ťci procesu ratowania poszkodowanych i zagro┼╝onych ludzi na miejscu zdarzenia, w czasie transportu oraz w warunkach szpitalnych.
3. Ratownictwo medyczne, o kt├│rym mowa w ust. 1, mo┼╝e by─ç realizowane przez podmioty systemu, je┼╝eli:

1) dysponuj─ů podstawowym zespo┼éem ratownictwa medycznego, w kt├│rego sk┼éad wchodz─ů co najmniej dwie osoby uprawnione do udzielania pomocy przedlekarskiej wyposa┼╝one w ┼Ťrodek transportu i sprz─Öt medyczny, ┼Ťrodki ┼é─ůczno┼Ťci i leki, dzia┼éaj─ůce na polecenie i w porozumieniu z lekarzem, lub
2) dysponuj─ů specjalistycznym zespo┼éem ratownictwa medycznego, w kt├│rego sk┼éad wchodz─ů co najmniej jeden lekarz i dwie osoby uprawnione do udzielania pomocy przedlekarskiej wyposa┼╝one w ┼Ťrodek transportu i sprz─Öt medyczny, ┼Ťrodki ┼é─ůczno┼Ťci i leki,
3) dysponuj─ů izbami przyj─Ö─ç lub oddzia┼éami szpitalnymi wyspecjalizowanymi w zakresie medycyny ratunkowej.

┬ž 13. 1. W dzia┼éaniach z zakresu ratownictwa medycznego w warunkach pozaszpitalnych uczestniczy koordynator medycznych dzia┼éa┼ä ratowniczych lub inny lekarz, kt├│ry przyby┼é pierwszy na miejsce zdarzenia.
2. Lekarz koordynuj─ůcy medyczne dzia┼éania ratownicze, oznakowany w spos├│b widoczny dla innych uczestnik├│w dzia┼éa┼ä ratowniczych, wspomaga kieruj─ůcego dzia┼éaniem ratowniczym w zakresie ratownictwa medycznego, a w szczeg├│lno┼Ťci:

1) nadzorowania ratownictwa medycznego w zakresie pomocy lekarskiej i przedlekarskiej prowadzonej przez podmioty i ratownik├│w systemu na miejscu zdarzenia oraz w czasie transportu,
2) prowadzenia i ewentualnego nadzorowania segregacji, jako procesu okre┼Ťlania priorytet├│w terapeutyczno-transportowych,
3) realizowania procedur organizacyjno-medycznych wynikaj─ůcych z rodzaju zdarzenia i liczby poszkodowanych oraz wyb├│r czasu i miejsca hospitalizacji poszkodowanych lub zagro┼╝onych utrat─ů ┼╝ycia i zdrowia ludzi,
4) przedstawiania kieruj─ůcemu dzia┼éaniem ratowniczym opinii dotycz─ůcych zabezpieczenia uczestnik├│w dzia┼éa┼ä ratowniczych pod wzgl─Ödem medycznym,
5) wykorzystania mo┼╝liwo┼Ťci transportowych oraz sprz─Ötowych podmiot├│w realizuj─ůcych ratownictwo medyczne oraz innych podmiot├│w bior─ůcych udzia┼é w dzia┼éaniu ratowniczym,
6) współdziałania z punktami informacyjnymi placówek służby zdrowia w zakresie informacji co do liczby i stanu poszkodowanych, rozwoju i potrzeb działań z zakresu ratownictwa medycznego,
7) realizowania innych zada┼ä organizacyjnych wynikaj─ůcych z potrzeb dzia┼éa┼ä ratowniczych lub polece┼ä kieruj─ůcego dzia┼éaniem ratowniczym.

┬ž 14.
1. Organizacja walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego obejmuje również:

1) ujednolicenie zasad powiadamiania i dysponowania podmiot├│w systemu oraz podmiot├│w wsp├│┼édzia┼éaj─ůcych z systemem,
2) ujednolicanie metodyki ostrzegania i informowania ludno┼Ťci o aktualnych i prognozowanych zagro┼╝eniach oraz kierunkach i zasadach ewakuacji podczas prowadzenia dzia┼éa┼ä ratowniczych,
3) ujednolicanie zasad post─Öpowania w zdarzeniach z du┼╝─ů liczb─ů poszkodowanych,
4) ujednolicanie metodyki planowania transportu poszkodowanej lub zagro┼╝onej ludno┼Ťci do izb przyj─Ö─ç lub szpitalnych oddzia┼é├│w wyspecjalizowanych w zakresie medycyny ratunkowej lub innych podmiot├│w prowadz─ůcych ratownictwo medyczne w warunkach szpitalnych,
5) wspomaganie kieruj─ůcego dzia┼éaniem ratowniczym w podejmowaniu decyzji dotycz─ůcej organizacji i prowadzenia dzia┼éa┼ä ratowniczych,
6) wspomaganie lekarza koordynuj─ůcego medyczne dzia┼éania ratownicze w podejmowaniu decyzji dotycz─ůcej prowadzenia ratownictwa medycznego w warunkach pozaszpitalnych i szpitalnych,
7) wsparcie psychologiczne os├│b uczestnicz─ůcych w dzia┼éaniach ratowniczych, v 8) wsparcie logistyczne podmiot├│w systemu w czasie dzia┼éa┼ä ratowniczych,
9) prowadzenie działań w zakresie edukacji ratowniczej oraz badań naukowych na potrzeby ratownictwa,
10) realizowanie stałej współpracy podmiotów systemu w zakresie:
a) wymiany informacji dotycz─ůcych wyst─Öpuj─ůcych zagro┼╝e┼ä na danym obszarze,
b) unowocze┼Ťniania ┼é─ůczno┼Ťci dla cel├│w ratowniczych,
c) prowadzenia ćwiczeń w celu weryfikacji i modyfikowania planów oraz postępowania poszczególnych podmiotów systemu podczas prognozowanych zagrożeń lub w czasie prowadzonych działań ratowniczych,
d) analizowania dokumentacji z prowadzonych działań ratowniczych,
e) analizowania standard├│w sprz─Ötowych i zasad post─Öpowania podmiot├│w systemu w czasie dzia┼éa┼ä ratowniczych w zale┼╝no┼Ťci od dziedziny ratownictwa i rodzaju zdarzenia,
f) analizowania i ujednolicania program├│w szkolenia, zasad doskonalenia oraz zachowania bezpiecze┼ästwa os├│b bior─ůcych udzia┼é w dzia┼éaniach ratowniczych.

Rozdzia┼é 3 Organizacja stanowisk kierowania oraz dysponowanie si┼é i ┼Ťrodk├│w systemu do dzia┼éa┼ä ratowniczych

┬ž 15.
1. Podstawowym elementem systemu przyjmuj─ůcym informacje o zdarzeniach s─ů stanowiska kierowania w komendach Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej, zwane dalej "stanowiskami kierowania".
2. Stanowiskami kierowania na poszczeg├│lnych poziomach systemu s─ů:
1) powiatowe (miejskie) stanowisko kierowania na poziomie powiatowym,
2) wojew├│dzkie stanowisko koordynacji ratownictwa na poziomie wojew├│dzkim,
3) Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa na poziomie krajowym.

3. Powiatowe (miejskie) stanowiska kierowania i wojew├│dzkie stanowiska koordynacji ratownictwa stanowi─ů r├│wnie┼╝ baz─Ö techniczn─ů i informacyjn─ů w┼éa┼Ťciwych terenowo zespo┼é├│w do spraw ochrony przeciwpo┼╝arowej i ratownictwa.

4. Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa zapewnia obs┼éug─Ö techniczn─ů i informacyjn─ů sztabowi Komendanta G┼é├│wnego Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej.

5. Stanowiska kierowania dokonuj─ů bie┼╝─ůcej wymiany informacji niezb─Ödnej do prognozowania zagro┼╝e┼ä i prowadzenia dzia┼éa┼ä ratowniczych oraz stanowi─ů centrum powiadamiania ratunkowego si┼é i ┼Ťrodk├│w podmiot├│w systemu lub wspomagaj─ůcych system.

┬ž 16.
1. Stanowiska kierowania na poszczeg├│lnych poziomach systemu zorganizowane s─ů w spos├│b zapewniaj─ůcy ich ci─ůg┼ée funkcjonowanie oraz pozwalaj─ůcy na:
1) stałe współdziałanie z dyspozytorami lub innymi osobami z poszczególnych podmiotów systemu,
2) zapewnienie stosownych informacji kieruj─ůcemu dzia┼éaniem ratowniczym,
3) alarmowanie odwod├│w operacyjnych,
4) alarmowanie cz┼éonk├│w sztabu kieruj─ůcego dzia┼éaniem ratowniczym oraz innych os├│b uj─Ötych w planie ratowniczym,
5) korzystanie z telefon├│w alarmowych, poczty elektronicznej i faks├│w,
6) korzystanie z mapy cyfrowej i innych map operacyjnych,
7) korzystanie z monitoringu pożarowego i monitoringu innych zagrożeń,
8) korzystanie z plan├│w operacyjnych oraz dokumentacji operacyjnej, pomocniczej lub specjalnej,
9) korzystanie z ┼é─ůczno┼Ťci przywo┼éawczej, selektywnego wywo┼éywania i alarmowania podmiot├│w systemu do dzia┼éa┼ä ratowniczych,
10) korzystanie z ┼é─ůczno┼Ťci satelitarnej, radiowej, kom├│rkowej oraz przewodowej,
11) współdziałanie ze specjalistami w sprawach ratownictwa,
12) wykorzystanie baz danych operacyjnych,
13) wsp├│┼édzia┼éanie z podmiotami zajmuj─ůcymi si─Ö monitorowaniem oraz prognozowaniem zagro┼╝e┼ä, a tak┼╝e z innymi podmiotami dzia┼éaj─ůcymi na rzecz systemu,
14) korzystanie ze sprz─Ötu niezb─Ödnego do rejestracji rozm├│w telefonicznych oraz analizowanie czasu wyjazdu i pobytu zadysponowanych si┼é i ┼Ťrodk├│w do dzia┼éa┼ä ratowniczych,
15) stosowanie innych ┼Ťrodk├│w, urz─ůdze┼ä, system├│w ┼é─ůczno┼Ťci i metod analizy danych, kt├│rych wykorzystanie lub u┼╝ycie mo┼╝e usprawni─ç dzia┼éania ratownicze oraz realizacj─Ö zada┼ä poszczeg├│lnych stanowisk kierowania.

2. Organizacja stanowisk kierowania, o kt├│rej mowa w ust. 1, uwzgl─Ödnia r├│wnie┼╝:
1) awaryjne zasilanie urz─ůdze┼ä elektroenergetycznych,
2) awaryjne plany ewakuacji w miejsca zast─Öpcze,
3) procedury funkcjonowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagro┼╝e┼ä ┼╝ycia, zdrowia lub ┼Ťrodowiska.

┬ž 17.
1. Podmioty systemu z obszaru powiatu s─ů obowi─ůzane regularnie przekazywa─ç szczeg├│┼éowe dane do w┼éa┼Ťciwego terenowo powiatowego (miejskiego) stanowiska kierowania o stanie oraz dyspozycyjno┼Ťci swych si┼é i ┼Ťrodk├│w oraz informowa─ç o ich zadysponowaniu do dzia┼éa┼ä ratowniczych, w zakresie okre┼Ťlonym przez w┼éa┼Ťciwego komendanta powiatowego (miejskiego).

2. Powiatowe (miejskie) stanowisko kierowania, o kt├│rym mowa w ust. 1, ma obowi─ůzek zbierania i przekazywania do w┼éa┼Ťciwego terenowo wojew├│dzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa zbioru informacji o stanie si┼é i ┼Ťrodk├│w systemu na swym obszarze oraz informacji o ich zadysponowaniu do dzia┼éa┼ä ratowniczych, w zakresie okre┼Ťlonym przez w┼éa┼Ťciwego komendanta wojew├│dzkiego.

3. Wojew├│dzkie stanowiska koordynacji ratownictwa przekazuj─ů do Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa informacje w zakresie okre┼Ťlonym przez Komendanta G┼é├│wnego Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej.

┬ž 18.
1. Dysponowanie si┼é i ┼Ťrodk├│w podmiot├│w systemu do dzia┼éa┼ä ratowniczych na obszarze powiatu, wojew├│dztwa lub kraju nast─Öpuje poprzez stanowiska kierowania i nale┼╝y do:
1) komendanta powiatowego (miejskiego) na poziomie powiatowym,
2) komendanta wojew├│dzkiego na poziomie wojew├│dzkim,
3) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na poziomie krajowym.

2. Komendanci Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej, o kt├│rych mowa w ust. 1, mog─ů upowa┼╝ni─ç dy┼╝urnych i dyspozytor├│w stanowisk kierowania do uruchamiania systemu na jego poszczeg├│lnych poziomach.

3. Dysponowanie si┼é i ┼Ťrodk├│w podmiot├│w systemu dla obszaru powiatu, wojew├│dztwa i kraju odbywa si─Ö z uwzgl─Ödnieniem rodzaju i wielko┼Ťci zdarzenia oraz liczby poszkodowanych, a tak┼╝e nast─Öpuj─ůcych czynnik├│w:
1) mo┼╝liwo┼Ťci podj─Öcia dzia┼éa┼ä ratowniczych w najkr├│tszym czasie,
2) aktualnego potencja┼éu si┼é i ┼Ťrodk├│w b─Öd─ůcych w dyspozycji odpowiednio na poziomie powiatu, wojew├│dztwa i kraju,
3) mo┼╝liwo┼Ťci wykorzystania w dzia┼éaniach ratowniczych si┼é i ┼Ťrodk├│w spoza systemu,
4) mo┼╝liwo┼Ťci wykorzystania odwod├│w operacyjnych systemu,
5) mo┼╝liwo┼Ťci techniczno-logistycznego wsparcia dzia┼éa┼ä ratowniczych,
6) procedury i uzgodnień zawartych w planach działań ratowniczych na poziomie powiatu, województwa i kraju,
7) lokalnych zagrożeń i warunków naturalnych na terenie działania podmiotów systemu, takich jak:
a) g─Östo┼Ť─ç zaludnienia,
b) infrastruktura komunalna i przemysłowa,
c) przeszkody naturalne: rzeki, jeziora, lasy, tereny bagienne, g├│ry i sztuczne: linie kolejowe, kana┼éy, autostrady, instalacje transportuj─ůce media niebezpieczne,
d)charakterystyka istniej─ůcych szlak├│w komunikacyjnych,
e) tereny zajmowane przez poligony wojskowe.

┬ž 19.
Dysponowanie si┼é i ┼Ťrodk├│w podmiot├│w systemu poza granice kraju okre┼Ťlaj─ů odr─Öbne umowy i porozumienia mi─Ödzynarodowe.

Rozdział 4 Kierowanie działaniem ratowniczym

┬ž 20.
1. Kieruj─ůcy dzia┼éaniem ratowniczym, zwany dalej "kieruj─ůcym", oddzia┼éuje na podleg┼ée si┼éy podmiot├│w systemu na miejscu zdarzenia, zgodnie z przyj─Ötymi procedurami i planami ratowniczymi, w celu wykonania okre┼Ťlonych czynno┼Ťci ratowniczych.
2. Kierowanie prowadzone jest jednoosobowo przez uprawnion─ů osob─Ö odpowiednio oznakowan─ů, w spos├│b widoczny dla innych uczestnik├│w dzia┼éa┼ä ratowniczych.
3. Kierowanie rozpoczyna si─Ö z chwil─ů przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych si┼é podmiotu systemu.
4. Kieruj─ůcy oddzia┼éuje na podleg┼ée si┼éy poprzez:
1) okre┼Ťlanie rodzaju dzia┼éa┼ä ratowniczych,
2) wydawanie rozkazów lub poleceń,
3) ostrzeganie podleg┼éych si┼é o wielko┼Ťci i rodzajach zagro┼╝enia oraz ewentualnym stopniu ryzyka planowanego dzia┼éania ratowniczego.
5. Kieruj─ůcy, organizuj─ůc dzia┼éanie ratownicze, musi uwzgl─Ödni─ç rodzaj i wielko┼Ť─ç zdarzenia, wyst─Öpuj─ůce zagro┼╝enia oraz prognoz─Ö ich rozwoju, a w szczeg├│lno┼Ťci ustali─ç, czy w wyniku zdarzenia s─ů osoby poszkodowane lub bezpo┼Ťrednio zagro┼╝one.
6. Kierowanie ustaje po spe┼énieniu nast─Öpuj─ůcych warunk├│w:
1) zako┼äczeniu ewakuacji ludzi, zwierz─ůt i mienia ze strefy zagro┼╝enia,
2) udzieleniu pomocy medycznej poszkodowanym na miejscu zdarzenia oraz ich przekazaniu specjalistycznym zespołom ratownictwa medycznego lub podstawowym zespołom ratownictwa medycznego,
3) ugaszeniu po┼╝aru,
4) zatrzymaniu emisji lub wyp┼éywu substancji niebezpiecznej oraz usuni─Öciu spowodowanego przez ni─ů bezpo┼Ťredniego zagro┼╝enia dla ludzi i ┼Ťrodowiska,
5) wykonaniu wszelkich innych czynno┼Ťci maj─ůcych wp┼éyw na ograniczenie lub likwidacj─Ö zagro┼╝enia.

7. Kieruj─ůcy informuje uczestnicz─ůce podmioty systemu o zako┼äczeniu dzia┼éa┼ä ratowniczych.

┬ž 21.
1. Na potrzeby dzia┼éania ratowniczego jednostki ochrony przeciwpo┼╝arowej w┼é─ůczone do systemu tworz─ů nast─Öpuj─ůc─ů struktur─Ö:
1) rota - dwuosobowy zesp├│┼é ratownik├│w, wchodz─ůcy w sk┼éad tego samego zast─Öpu lub specjalistycznej grupy ratowniczej, wykonuj─ůcy zadania ratownicze lub zabezpieczaj─ůce, wyposa┼╝ony w sprz─Öt ochrony osobistej,
2) zast─Öp - pododdzia┼é licz─ůcy od trzech do sze┼Ťciu ratownik├│w, w tym dow├│dca, wyposa┼╝ony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego,
3) sekcja - pododdzia┼é w sile dw├│ch zast─Öp├│w, licz─ůcy od dziewi─Öciu do 12 ratownik├│w, w tym dow├│dca,
4) pluton - pododdzia┼é w sile od trzech do czterech zast─Öp├│w lub dw├│ch sekcji, licz─ůcy od 15 do 21 ratownik├│w, w tym dow├│dca,
5) kompania - pododdział w sile trzech plutonów lub czterech sekcji oraz dowódca,
6) batalion - oddział w sile od trzech do pięciu kompanii oraz dowódca,
7) brygada - zwi─ůzek pododdzia┼é├│w i oddzia┼é├│w realizuj─ůcy w granicach administracyjnych wojew├│dztwa wielkoobszarowe dzia┼éanie ratownicze,
8) specjalistyczna grupa ratownicza - pododdzia┼é ratownik├│w posiadaj─ůcych specjalistyczne przeszkolenie i uprawnienia, wyposa┼╝ony w sprz─Öt dostosowany do wykonania specjalistycznego zadania ratowniczego, w sile uzale┼╝nionej od specyfiki danej specjalno┼Ťci.

2. Pododdzia┼éy organizowane przez szko┼éy i o┼Ťrodki szkolenia Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej mog─ů by─ç tworzone w innym sk┼éadzie ni┼╝ okre┼Ťlone w ust. 1 pkt 4 i 5.
3. Podmioty systemu nie b─Öd─ůce jednostkami ochrony przeciwpo┼╝arowej mog─ů w dzia┼éaniu ratowniczym zachowa─ç w┼éasn─ů struktur─Ö si┼é.

4. Podmioty systemu, bez wzgl─Ödu na struktur─Ö si┼é przewidzianych do dzia┼éa┼ä ratowniczych, posiadaj─ů jednolite oznakowanie os├│b funkcyjnych, pojazd├│w, kontener├│w, przyczep, sprz─Ötu ratowniczego i ewakuacyjno-logistycznego, w spos├│b widoczny dla innych uczestnik├│w dzia┼éa┼ä ratowniczych, w zakresie okre┼Ťlonym przez Komendanta G┼é├│wnego Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej.

5. Podmioty systemu podczas d┼éugotrwa┼éych lub specjalistycznych dzia┼éa┼ä ratowniczych mog─ů by─ç wspomagane przez pododdzia┼éy kwatermistrzowskie i logistyczne.

┬ž 22.
1. Wprowadza się trzy typy kierowania w czasie działania ratowniczego:
1) interwencyjny - realizowany w strefie zagro┼╝enia lub bezpo┼Ťrednich dzia┼éa┼ä ratowniczych, w kt├│rej istnieje zagro┼╝enie dla zdrowia i ┼╝ycia ludzi oraz mienia i ┼Ťrodowiska lub prawdopodobie┼ästwo jego wyst─ůpienia, w celu likwidacji lub usuni─Öcia skutk├│w zdarzenia oraz zapewnienia bezpiecze┼ästwa ratownikom; kierowaniu interwencyjnemu podlegaj─ů si┼éy nie przekraczaj─ůce wielko┼Ťci─ů jednej kompanii,
2) taktyczny - realizowany na granicy strefy zagro┼╝enia lub poza ni─ů w celu wykonania przyj─Ötej taktyki lub okre┼Ťlonej strategii oraz nadzoru nad kierowaniem interwencyjnym; kierowaniu taktycznemu podlegaj─ů si┼éy nie przekraczaj─ůce wielko┼Ťci─ů jednego batalionu,
3) strategiczny - realizowany w celu okre┼Ťlenia i przyj─Öcia niezb─Ödnej strategii w likwidowaniu zagro┼╝enia oraz nadzoru nad kierowaniem taktycznym; kierowaniu strategicznemu podlegaj─ů si┼éy wojew├│dzkich brygad odwodowych albo si┼éy przekraczaj─ůce wielko┼Ťci─ů jeden batalion.
2. Kieruj─ůcy, bez wzgl─Ödu na typ kierowania na obszarze swojego dzia┼éania i w stosunku do podleg┼éych mu si┼é, korzysta z uprawnie┼ä okre┼Ťlonych w odr─Öbnych przepisach.

┬ž 23.
1. Kieruj─ůcego przy kierowaniu strategicznym wspomaga sztab, jako jego zesp├│┼é doradczy.
2. Struktur─Ö, sk┼éad i zadania sztabu okre┼Ťla - po przej─Öciu kierowania - kieruj─ůcy lub dzia┼éaj─ůcy z jego upowa┼╝nienia cz┼éonek sztabu.
3. Kieruj─ůcego przy kierowaniu interwencyjnym i taktycznym mo┼╝e dora┼║nie wspomaga─ç sztab, o kt├│rym mowa w ust. 1. Przepis ust. 2 stosuje si─Ö odpowiednio.

┬ž 24.
1. Kierowanie interwencyjne, o kt├│rym mowa w ┬ž 22 ust. 1 pkt 1, polega w szczeg├│lno┼Ťci na:
1) ustaleniu rodzaju zagro┼╝enia,
2) przydzielaniu zadań dla rot, pododdziałów lub specjalistycznych grup ratowniczych,
3) ustaleniu sposob├│w i metod poszukiwania poszkodowanych i zagro┼╝onych oraz niesienia im pomocy medycznej,
4) ustaleniu sposob├│w i metod ewakuacji poszkodowanych lub zagro┼╝onych,
5) wyznaczeniu i wydzieleniu strefy bezpo┼Ťrednich dzia┼éa┼ä ratowniczych,
6) planowaniu rozmieszczenia sprzętu ratowniczego na terenie działań ratowniczych,
7) analizowaniu czasu pracy poszczeg├│lnych zespo┼é├│w w strefie bezpo┼Ťrednich dzia┼éa┼ä ratowniczych, w szczeg├│lno┼Ťci czasu pracy w ubraniach ochronnych i sprz─Öcie izoluj─ůcym drogi oddechowe ratownik├│w,
8) nadzorowaniu skuteczno┼Ťci dzia┼éania ratowniczego oraz zachowania bezpiecznych warunk├│w jego prowadzenia,
9) organizowaniu ┼é─ůczno┼Ťci na potrzeby kierowania interwencyjnego i wsp├│┼édzia┼éania podmiot├│w bior─ůcych udzia┼é w dzia┼éaniu ratowniczym,
10) analizowaniu zu┼╝ycia sprz─Ötu i ┼Ťrodk├│w ga┼Ťniczych, neutralizuj─ůcych lub sorbent├│w,
11) organizowaniu kierowania sekcjami i plutonami w strefie bezpo┼Ťrednich dzia┼éa┼ä ratowniczych,
12) współdziałaniu z lekarzem - koordynatorem medycznych działań ratowniczych do czasu uruchomienia kierowania taktycznego,
13) wzywaniu niezb─Ödnych si┼é i ┼Ťrodk├│w,
14) zorganizowaniu wsparcia logistycznego do czasu uruchomienia kierowania taktycznego,
15) wydzieleniu strefy zagro┼╝enia do czasu uruchomienia kierowania taktycznego.

2. Kierowanie taktyczne, o kt├│rym mowa w ┬ž 22 ust. 1 pkt 2, polega w szczeg├│lno┼Ťci na:
1) ocenie zagro┼╝enia poprzez ustalenie jego charakteru i prognozowanie rozwoju,
2) podziale terenu dzia┼éania ratowniczego na odcinki bojowe i wyznaczeniu zada┼ä dla os├│b prowadz─ůcych kierowanie interwencyjne,
3) zorganizowaniu ewakuacji zagro┼╝onej ludno┼Ťci poza stref─Ö zagro┼╝enia,
4) współdziałaniu z lekarzem - koordynatorem medycznych działań ratowniczych,
5) ocenie wielko┼Ťci si┼é i ┼Ťrodk├│w oraz wzywaniu ich wed┼éug potrzeb,
6) ewentualnym wprowadzeniu na teren działania ratowniczego innych podmiotów i służb ratowniczych,
7) wyznaczeniu punktu kierowania i jego oznakowania,
8) tworzeniu systemu wspomagania decyzji kierowania taktycznego,
9) tworzeniu, w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci, odwodu taktycznego lub wezwaniu odwod├│w operacyjnych,
10) wydzieleniu strefy zagro┼╝enia,
11) koordynowaniu zmian sił ratowniczych, w tym ich wprowadzania i wyprowadzania z rejonu działania ratowniczego,
12) zorganizowaniu niezb─Ödnego wsparcia logistycznego,
13) nadzorowaniu skuteczno┼Ťci dzia┼éania ratowniczego oraz zachowaniu bezpiecznych warunk├│w jego prowadzenia,
14) analizowaniu i korygowaniu wydzielonej strefy bezpo┼Ťrednich dzia┼éa┼ä ratowniczych,
15) organizowaniu punktu przyj─Öcia si┼é i ┼Ťrodk├│w,
16) współdziałaniu ze sztabem kierowania taktycznego i strategicznego,
17) wsp├│┼édzia┼éaniu ze ┼Ťrodkami masowego przekazu,
18) zorganizowaniu ┼é─ůczno┼Ťci kierowania strategicznego oraz wsp├│┼édzia┼éania podmiot├│w uczestnicz─ůcych w dzia┼éaniu ratowniczym,
19) wsp├│┼édzia┼éaniu z organami administracji samorz─ůdowej oraz z organizacjami pozarz─ůdowymi,
20) eliminowaniu lub minimalizowaniu w┼Ťr├│d ratownik├│w stresu pourazowego powsta┼éego podczas zdarzenia.

3. Kierowanie strategiczne, o kt├│rym mowa w ┬ž 22 ust. 1 pkt 3, polega w szczeg├│lno┼Ťci na:
1) ocenie zagro┼╝enia poprzez ustalenie jego charakteru i prognozowanie rozwoju,
2) okre┼Ťleniu strategii dzia┼éania ratowniczego,
3) podziale terenu dzia┼éania ratowniczego na odcinki bojowe oraz wyznaczeniu zada┼ä dla os├│b prowadz─ůcych kierowanie taktyczne,
4) nadzorowaniu zadań prowadzonych przez podległe siły,
5) wyznaczeniu punktu kierowania i jego oznakowania,
6) informowaniu ewakuowanej ludno┼Ťci o miejscach organizowanej pomocy humanitarnej,
7) wzywaniu sił centralnego lub wojewódzkiego odwodu operacyjnego oraz ich wprowadzaniu na wyznaczone odcinki bojowe,
8) eliminowaniu lub minimalizowaniu w┼Ťr├│d ratownik├│w stresu pourazowego powsta┼éego podczas zdarzenia,
9) koordynowaniu ┼é─ůczno┼Ťci na potrzeby sztabu, kierowania taktycznego oraz podmiot├│w uczestnicz─ůcych w dzia┼éaniu ratowniczym,
10) koordynowaniu dzia┼éa┼ä zaplecza logistycznego, medycznego, technicznego oraz podmiot├│w wspomagaj─ůcych dzia┼éanie ratownicze,
11) wsp├│┼édzia┼éaniu ze ┼Ťrodkami masowego przekazu,
12) wsp├│┼édzia┼éaniu z organami administracji rz─ůdowej,
13) wsp├│┼édzia┼éaniu z organami administracji samorz─ůdowej oraz z organizacjami pozarz─ůdowymi.

┬ž 25. 1. Uprawnionymi do kierowania interwencyjnego s─ů w kolejno┼Ťci:
1) dow├│dca zast─Öpu,
2) dow├│dca sekcji,
3) dow├│dca zmiany,
4) stra┼╝ak wyznaczony przez komendanta, kierownika lub szefa jednostki ochrony przeciwpo┼╝arowej w┼é─ůczonej do systemu.

2. W sytuacji gdy na miejscu zdarzenia s─ů tylko si┼éy systemu nie b─Öd─ůce jednostkami ochrony przeciwpo┼╝arowej, kieruj─ůcego dzia┼éaniem ratowniczym wyznacza dy┼╝urny powiatowego (miejskiego) stanowiska kierowania, je┼Ťli nie okre┼Ťla tego plan ratowniczy danego powiatu.
┬ž 26. 1. Kierowanie interwencyjne s─ů obowi─ůzani przej─ů─ç w kolejno┼Ťci:
1) uprawniony dow├│dca z jednostki ochrony przeciwpo┼╝arowej w┼é─ůczonej do systemu, dla kt├│rej miejsce zdarzenia stanowi teren w┼éasnego dzia┼éania,
2) stra┼╝ak wyznaczony przez komendanta jednostki ochrony przeciwpo┼╝arowej w┼é─ůczonej do systemu, o kt├│rej mowa w art. 15 pkt 1a-4a ustawy,
3) stra┼╝ak wyznaczony przez komendanta powiatowego (miejskiego).
2. Kierowanie interwencyjne mo┼╝e przej─ů─ç r├│wnie┼╝:
1) naczelnik ochotniczej stra┼╝y po┼╝arnej, w┼éa┼Ťciwej dla miejsca zdarzenia, je┼╝eli w dzia┼éaniu ratowniczym bior─ů udzia┼é tylko ochotnicze stra┼╝e po┼╝arne w┼é─ůczone do systemu,
2) komendant, kierownik, szef b─ůd┼║ inny kieruj─ůcy, je┼╝eli w dzia┼éaniu ratowniczym bior─ů udzia┼é tylko si┼éy i ┼Ťrodki jednostki ochrony przeciwpo┼╝arowej w┼é─ůczonej do systemu, o kt├│rej mowa w art. 15 pkt 1 a-4a ustawy.
┬ž 27. 1. Obowi─ůzanymi do przej─Öcia kierowania taktycznego s─ů w kolejno┼Ťci:
1) dow├│dca jednostki ratowniczo-ga┼Ťniczej Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej w┼éa┼Ťciwej dla miejsca zdarzenia,
2) komendant, kierownik lub szef jednostki ochrony przeciwpo┼╝arowej w┼é─ůczonej do systemu, o kt├│rej mowa w art. 15 pkt 1a-4a ustawy, dla zdarzenia maj─ůcego miejsce na terenie w┼éasnego dzia┼éania,
3) oficer wyznaczony przez komendanta powiatowego (miejskiego) do kierowania w jego imieniu,
4) komendant powiatowy (miejski).
2. Kierowanie taktyczne realizowane jest ze sta┼éego lub ruchomego stanowiska dowodzenia, usytuowanego w miejscu umo┼╝liwiaj─ůcym ocen─Ö rozwoju sytuacji oraz nadzorowanie i wsp├│┼édzia┼éanie z kierowaniem interwencyjnym.
┬ž 28. 1. Obowi─ůzanymi do przej─Öcia kierowania strategicznego s─ů w kolejno┼Ťci:
1) oficer wyznaczony przez komendanta wojew├│dzkiego do kierowania w jego imieniu,
2) komendant wojew├│dzki,
3) oficer wyznaczony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do kierowania w jego imieniu,
4) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

2. Kierowanie strategiczne realizowane jest ze sta┼éego stanowiska dowodzenia, w kt├│rym wyst─Öpuje mo┼╝liwo┼Ť─ç funkcjonowania sztabu oraz wsp├│┼édzia┼éania ze specjalistami okre┼Ťlonych dziedzin ratownictwa, usytuowanego poza stref─ů kierowania taktycznego lub ze stanowisk kierowania Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej.
3. Kierowanie strategiczne, z wykorzystaniem batalion├│w centralnego odwodu operacyjnego, prowadzone jest przez w┼éa┼Ťciwego terytorialnie komendanta wojew├│dzkiego lub dow├│dc─Ö wojew├│dzkiej brygady odwodowej.

┬ž 29.
1. Uruchomienie kierowania strategicznego lub taktycznego nie powoduje ograniczenia obowi─ůzk├│w, jakie spoczywaj─ů na osobach prowadz─ůcych kierowanie interwencyjne.
2. Przejmowanie kierowania strategicznego, taktycznego i interwencyjnego podlega zg┼éoszeniu do w┼éa┼Ťciwego terenowo stanowiska kierowania Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej oraz odnotowaniu w dokumentacji operacyjnej.
3. Kierowanie interwencyjne lub taktyczne dla zdarze┼ä o zasi─Ögu ponadpowiatowym nale┼╝y do uprawnionego stra┼╝aka w┼éa┼Ťciwego dla miejsca powstania zdarzenia.
┬ž 30.
Kierowanie interwencyjne prowadzone z udzia┼éem specjalistycznych grup ratowniczych, w cz─Ö┼Ťci realizowanych przez nich zada┼ä, organizowane jest przez ratownik├│w posiadaj─ůcych stosowne przeszkolenie i uprawnienia okre┼Ťlone odr─Öbnymi przepisami.

┬ž 31.
Po zako┼äczeniu dzia┼éania ratowniczego kieruj─ůcy przekazuje teren, obiekt lub mienie obj─Öte tym dzia┼éaniem w┼éa┼Ťcicielowi, zarz─ůdcy, u┼╝ytkownikowi obiektu lub mienia albo - w przypadku braku mo┼╝liwo┼Ťci ich ustalenia - przedstawicielowi Policji, stra┼╝y gminnej (miejskiej) b─ůd┼║ organom samorz─ůdu terytorialnego.

┬ž 32.
1. Je┼Ťli rodzaj i wielko┼Ť─ç powsta┼éego lub prognozowanego zdarzenia przekracza mo┼╝liwo┼Ťci si┼é i ┼Ťrodk├│w systemu na poziomie powiatowym, kieruj─ůcy poprzez dy┼╝urnego powiatowego (miejskiego) stanowiska kierowania zg┼éasza do wojew├│dzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej potrzeb─Ö uruchomienia si┼é i ┼Ťrodk├│w systemu na poziomie wojew├│dzkim.
2. Je┼Ťli rodzaj i wielko┼Ť─ç powsta┼éego lub prognozowanego zdarzenia przekracza mo┼╝liwo┼Ťci si┼é i ┼Ťrodk├│w systemu na poziomie wojew├│dzkim, kieruj─ůcy poprzez dy┼╝urnego wojew├│dzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa zg┼éasza do Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa potrzeb─Ö uruchomienia si┼é i ┼Ťrodk├│w systemu na poziomie krajowym.
3. W przypadku nadzwyczajnych zdarze┼ä wymagaj─ůcych zaanga┼╝owania znacznych si┼é i ┼Ťrodk├│w systemu komendant wojew├│dzki i Komendant G┼é├│wny Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej mo┼╝e podj─ů─ç decyzj─Ö o uruchomieniu si┼é i ┼Ťrodk├│w systemu odpowiednio na poziomie wojew├│dzkim i krajowym bez zachowania procedur, o kt├│rych mowa w ust. 1 i 2.

┬ž 33.
1. Podmioty systemu bior─ůce udzia┼é w dzia┼éaniach ratowniczych w transporcie morskim i lotniczym, do kt├│rych maj─ů zastosowanie umowy i porozumienia mi─Ödzynarodowe, podlegaj─ů kierowaniu na podstawie tych przepis├│w.
2. Podmioty systemu bior─ůce udzia┼é w dzia┼éaniach ratowniczych w g├│rnictwie podlegaj─ů kierowaniu na podstawie przepis├│w prawa g├│rniczego.

Rozdział 5
Prowadzenie dokumentacji zdarze┼ä oraz funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-ga┼Ťniczego


┬ž 34.
1. Komendant powiatowy (miejski), wojew├│dzki i Komendant G┼é├│wny Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej prowadz─ů ewidencj─Ö podmiot├│w tworz─ůcych system odpowiednio na poziomie powiatowym, wojew├│dzkim i krajowym.
2. Dokumentacj─Ö zdarze┼ä sporz─ůdzaj─ů podmioty systemu bior─ůce udzia┼é w dzia┼éaniu ratowniczym.
3. Dokumentacj─Ö zdarzenia podmioty systemu, o kt├│rych mowa w ust. 2, przekazuj─ů niezw┼éocznie do w┼éa┼Ťciwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej.
4. Zasady sporz─ůdzania i obiegu dokumentacji zdarze┼ä okre┼Ťla za┼é─ůcznik nr 3 do rozporz─ůdzenia.
5. Na polecenie komendanta powiatowego (miejskiego), wojew├│dzkiego lub Komendanta G┼é├│wnego Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej sporz─ůdza si─Ö analiz─Ö zdarzenia z udzia┼éem kieruj─ůcego i przedstawicieli podmiot├│w systemu bior─ůcych udzia┼é w dzia┼éaniu ratowniczym.
6. Zasady sporz─ůdzania analizy zdarzenia, o kt├│rej mowa w ust. 5, okre┼Ťlaj─ů wytyczne stanowi─ůce za┼é─ůcznik nr 4 do rozporz─ůdzenia.

Rozdział 6 Organizacja odwodów operacyjnych
┬ž 35. 1. Dla likwidowania skutk├│w zdarze┼ä przekraczaj─ůcych mo┼╝liwo┼Ťci operacyjne powiat├│w lub wojew├│dztw, z si┼é i ┼Ťrodk├│w podmiot├│w systemu formuje si─Ö odwody operacyjne. 2. Uprawnionymi do formowania odwod├│w operacyjnych s─ů: 1) Komendant G┼é├│wny Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej w odniesieniu do centralnego odwodu operacyjnego systemu tworzonego z si┼é i ┼Ťrodk├│w Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej, 2) komendanci wojew├│dzcy w odniesieniu do wojew├│dzkich odwod├│w operacyjnych systemu tworzonych z si┼é i ┼Ťrodk├│w podmiot├│w systemu na obszarze wojew├│dztwa, 3) komendanci szk├│┼é Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej w odniesieniu do kompanii szkolnych centralnego odwodu operacyjnego i specjalistycznych grup ratowniczych, tworzonych z si┼é i ┼Ťrodk├│w tych szk├│┼é. 3. Si┼éy i ┼Ťrodki, o kt├│rych mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, mog─ů by─ç formowane i kierowane do dzia┼éa┼ä ratowniczych na obszarze kraju. 4. Si┼éy i ┼Ťrodki, o kt├│rych mowa w ust. 2 pkt 1, mog─ů by─ç w ramach wsp├│┼édzia┼éania lub pomocy humanitarnej kierowane do dzia┼éa┼ä ratowniczych prowadzonych poza granicami kraju. 5. Si┼éy i ┼Ťrodki, o kt├│rych mowa w ust. 2 pkt 2, mog─ů by─ç formowane i kierowane do dzia┼éa┼ä ratowniczych na obszarze wojew├│dztwa. 6. Podmiotami uprawnionymi do u┼╝ycia odwod├│w operacyjnych s─ů osoby uprawnione do ich formowania, okre┼Ťlone w ust. 2 pkt 1 i 2. 7. Uprawnieni do formowania odwod├│w operacyjnych odpowiadaj─ů za ich gotowo┼Ť─ç do dzia┼éa┼ä ratowniczych i wyszkolenie. ┬ž 36. 1. Wojew├│dzkie odwody operacyjne systemu s─ů organizowane jako wojew├│dzkie brygady odwodowe, zwane dalej "brygadami". 2. Oddzia┼éy i pododdzia┼éy brygad formuj─ů dow├│dcy brygad w celu: 1) zwalczania po┼╝ar├│w o du┼╝ych rozmiarach, 2) usuwania skutk├│w innych miejscowych zagro┼╝e┼ä o du┼╝ych rozmiarach, 3) usuwania skutk├│w innych miejscowych zagro┼╝e┼ä wymagaj─ůcych specjalistycznych umiej─Ötno┼Ťci lub wyposa┼╝enia. 3. Wyznaczone oddzia┼éy i pododdzia┼éy brygad stanowi─ů centralny odw├│d operacyjny systemu. 4. Si┼éy i ┼Ťrodki, o kt├│rych mowa w ust. 3, stanowi─ů si┼éy w┼éasne brygady do czasu zadysponowania przez uprawnionego do u┼╝ycia centralnego odwodu operacyjnego systemu. 5. W sk┼éad ka┼╝dej brygady wchodz─ů: 1) sztab brygady, 2) batalion centralnego odwodu operacyjnego, 3) kompanie ga┼Ťnicze i specjalne, 4) specjalistyczne grupy. 6. Do sk┼éadu brygad mog─ů by─ç, w razie potrzeby, w┼é─ůczane si┼éy centralnego odwodu operacyjnego systemu formowane na obszarach innych wojew├│dztw oraz stany osobowe szk├│┼é Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej. 7. Schemat organizacyjny brygady okre┼Ťla za┼é─ůcznik nr 5 do rozporz─ůdzenia. 8. W sk┼éad ka┼╝dego batalionu centralnego odwodu operacyjnego systemu wchodz─ů: 1) sztab batalionu, 2) kompanie dostosowane rodzajem do specyfiki zdarzenia, 3) kompanie logistyczne i szkolne. 9. W sk┼éadach brygad mog─ů wyst─Öpowa─ç w szczeg├│lno┼Ťci kompanie: 1) ga┼Ťnicze - przeznaczone do zdarze┼ä, w trakcie kt├│rych zachodzi konieczno┼Ť─ç u┼╝ycia znacznych ilo┼Ťci zast─Öp├│w ga┼Ťniczych lub znacznej ilo┼Ťci ratownik├│w, 2) specjalne - przeznaczone do zdarze┼ä o charakterze technicznym, konfigurowane w zale┼╝no┼Ťci od potrzeb jako kompanie: a) techniczne - do likwidowania skutk├│w katastrof budowlanych, komunikacyjnych i infrastruktury technicznej, b) ekologiczne - do usuwania substancji niebezpiecznych, a w szczeg├│lno┼Ťci ropopochodnych, z powierzchni rzek i w├│d stoj─ůcych, c) pompowania - do usuwania skutk├│w powodzi i katastrofalnych opad├│w deszczu, 3) powodziowe - przeznaczone do ratowania i ewakuowania os├│b oraz mienia na terenach obj─Ötych powodzi─ů, 4) logistyczne - zapewniaj─ůce wsparcie kwatermistrzowskie si┼é ratowniczych oraz materia┼éowo-techniczne dzia┼éa┼ä ratowniczych, 5) szkolne - stanowi─ůce pomocnicze formacje centralnego odwodu operacyjnego, konfigurowane w zale┼╝no┼Ťci od potrzeb jako kompanie: a) namiotowe lub sanitarne, b) specjalnego przeznaczenia w┼é─ůczane w sk┼éad brygad lub batalion├│w. 10. Schematy organizacyjne kompanii okre┼Ťlaj─ů za┼é─ůczniki nr 6-10 do rozporz─ůdzenia. 11. W sk┼éadach brygad, o kt├│rych mowa w ust. 9, mog─ů wyst─Öpowa─ç specjalistyczne grupy: 1) wysoko┼Ťciowe - wykorzystuj─ůce do dzia┼éa┼ä techniki i sprz─Öt alpinistyczny oraz statki powietrzne, 2) chemiczne lub ekologiczne - wykorzystuj─ůce do dzia┼éa┼ä techniki i sprz─Öt do usuwania skutk├│w katastrof chemicznych i ekologicznych, 3) techniczne - wykorzystuj─ůce do dzia┼éa┼ä techniki i sprz─Öt specjalistyczny do usuwania skutk├│w katastrof, 4) wodno-nurkowe - wykorzystuj─ůce do dzia┼éa┼ä techniki i sprz─Öt wodno-nurkowy, 5) poszukiwawczo-ratownicze - wykorzystuj─ůce do dzia┼éa┼ä techniki, zwierz─Öta i sprz─Öt do poszukiwania i ratowania os├│b zasypanych, 6) ratownictwa medycznego - wspomagaj─ůce dzia┼éania ratownicze poprzez wykorzystanie ┼Ťrodk├│w transportu oraz sprz─Ötu medycznego i lek├│w, 7) inne grupy wg lokalnych potrzeb wynikaj─ůcych z analizy zagro┼╝e┼ä i zabezpieczenia operacyjnego. 12. Sk┼éad, wyposa┼╝enie, organizacj─Ö i wyszkolenie specjalistycznych grup reguluj─ů odr─Öbne przepisy; schemat organizacyjny specjalistycznej grupy okre┼Ťla za┼é─ůcznik nr 11. ┬ž 37. 1. Brygady oraz oddzia┼éy i pododdzia┼éy odwod├│w operacyjnych istniej─ů od czasu ich sformowania w rejonach koncentracji lub na miejscu zdarzenia do czasu rozformowania. 2. Odwody operacyjne nale┼╝y tak wyposa┼╝y─ç i zaopatrzy─ç, aby zapewni─ç im mo┼╝liwo┼Ť─ç prowadzenia dzia┼éa┼ä ratowniczych bez zaprowiantowania przez okres co najmniej: 1) 36 godzin dla batalion├│w centralnego odwodu operacyjnego systemu, 2) 12 godzin dla kompanii wojew├│dzkich odwod├│w operacyjnych systemu. 3. Na wyposa┼╝enie stan├│w osobowych batalion├│w centralnego odwodu operacyjnego systemu sk┼éadaj─ů si─Ö: 1) materace, ┼Ťpiwory i koce, 2) przybory do jedzenia oraz przybory toaletowe, 3) zaprowiantowanie i niezb─Ödne ┼Ťrodki finansowe, 4) inny sprz─Öt i materia┼éy okre┼Ťlone przez uprawnionych do ich formowania. 4. Wyposa┼╝enie stan├│w osobowych kompanii wojew├│dzkich odwod├│w operacyjnych systemu oraz kompanii szkolnych ustalaj─ů uprawnieni do ich formowania. 5. Rejony koncentracji oddzia┼é├│w i pododdzia┼é├│w odwod├│w operacyjnych oraz czasy osi─ůgania gotowo┼Ťci w miejscach ich koncentracji wyznaczaj─ů w┼éa┼Ťciwi terytorialnie komendanci wojew├│dzcy i komendanci szk├│┼é Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej. 6. Si┼éy i ┼Ťrodki wyznaczone do sk┼éadu centralnego odwodu operacyjnego systemu wraz z czasem osi─ůgania ich gotowo┼Ťci w miejscach koncentracji podlegaj─ů uzgodnieniu z Komendantem G┼é├│wnym Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej. 7. Si┼éy i ┼Ťrodki wyznaczone do sk┼éadu kompanii ga┼Ťniczych centralnego odwodu operacyjnego nie mog─ů przekracza─ç jednej trzeciej si┼é Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej na obszarze wojew├│dztwa. 8. Si┼éy i ┼Ťrodki wyznaczone do sk┼éadu kompanii wojew├│dzkich odwod├│w operacyjnych nie mog─ů przekracza─ç jednej trzeciej si┼é systemu na obszarze powiatu. 9. Si┼éy i ┼Ťrodki wyznaczone do sk┼éadu centralnego odwodu operacyjnego systemu nie powinny pokrywa─ç si─Ö z si┼éami i ┼Ťrodkami wyznaczonymi do sk┼éadu kompanii wojew├│dzkich odwod├│w operacyjnych systemu. 10. Zakres dokumentacji odwod├│w operacyjnych ustalaj─ů uprawnieni do ich tworzenia poprzez okre┼Ťlenie: 1) zasad uruchamiania odwod├│w, 2) niezb─Ödnego zakresu danych o si┼éach i ┼Ťrodkach oraz planach alarmowania, 3) wykaz├│w rejon├│w koncentracji, 4) stosowanego oprogramowania komputerowego. ┬ž 38. 1. Dow├│dc├│w i szef├│w sztab├│w odwod├│w operacyjnych wyznaczaj─ů uprawnieni do formowania odwod├│w. 2. Ustala si─Ö nast─Öpuj─ůce nieetatowe funkcje dow├│dcze w odwodach operacyjnych: 1) dow├│dca centralnego odwodu operacyjnego systemu, 2) szef sztabu centralnego odwodu operacyjnego systemu, 3) dow├│dca wojew├│dzkiej brygady odwodowej systemu, 4) zast─Öpca dow├│dcy wojew├│dzkiej brygady odwodowej systemu, 5) szef sztabu wojew├│dzkiej brygady odwodowej systemu, 6) dow├│dca batalionu centralnego odwodu operacyjnego systemu, 7) zast─Öpca dow├│dcy batalionu centralnego odwodu operacyjnego systemu, 8) dow├│dca kompanii, 9) zast─Öpca dow├│dcy kompanii, 10) oficer sztabowy, 11) dow├│dca specjalistycznej grupy ratowniczej. 3. Powo┼éywanie na nieetatowe funkcje dow├│dcze w brygadach oraz odwo┼éywanie z tych funkcji nale┼╝y do dow├│dc├│w brygad. 4. Powo┼éania na nieetatowe funkcje dow├│dc├│w batalion├│w centralnego odwodu operacyjnego systemu oraz odwo┼éywanie z nich podlegaj─ů uzgodnieniu z Komendantem G┼é├│wnym Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej. 5. Powo┼éywanie na nieetatowe funkcje dow├│dcze w kompaniach szkolnych centralnego odwodu operacyjnego systemu oraz odwo┼éywanie z nich nale┼╝y do komendant├│w szk├│┼é Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej. 6. Zadania nieetatowych dow├│dc├│w odwod├│w operacyjnych w czasie dzia┼éa┼ä ratowniczych obejmuj─ů: 1) dowodzenie podleg┼éymi si┼éami i ┼Ťrodkami, 2) typowanie si┼é i ┼Ťrodk├│w do sk┼éadu odwod├│w, 3) okre┼Ťlanie system├│w alarmowania si┼é i ┼Ťrodk├│w, 4) ustalanie system├│w organizacji ┼é─ůczno┼Ťci, 5) zapewnianie bezpiecznych warunk├│w dzia┼éa┼ä, 6) nadz├│r nad dyspozycyjno┼Ťci─ů si┼é i ┼Ťrodk├│w odwod├│w. 7. W sk┼éad brygad i batalion├│w centralnego odwodu operacyjnego systemu wchodz─ů sztaby, do zada┼ä kt├│rych nale┼╝y wykonywanie prac organizacyjno-technicznych i planistycznych, zapewniaj─ůcych sprawne funkcjonowanie odwod├│w, a w szczeg├│lno┼Ťci: 1) bie┼╝─ůc─ů analiz─Ö i prognozowanie rozwoju zdarzenia, 2) wypracowywanie koncepcji dzia┼éa┼ä, 3) okre┼Ťlanie niezb─Ödnych si┼é i ┼Ťrodk├│w ratowniczych oraz potrzeb materia┼éowych prowadzonych dzia┼éa┼ä, 4) zapewnianie ┼é─ůczno┼Ťci dowodzenia i wsp├│┼édzia┼éania, 5) realizacj─Ö zada┼ä logistycznych. 8. Si┼éy odwod├│w operacyjnych podlegaj─ů okresowym ─çwiczeniom, kt├│rych cz─Östotliwo┼Ť─ç i zakres okre┼Ťlaj─ů uprawnieni do ich formowania. Rozdzia┼é 7 Przepisy ko┼äcowe ┬ž 39. Traci moc rozporz─ůdzenie Ministra Spraw Wewn─Ötrznych z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczeg├│┼éowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-ga┼Ťniczego (Dz. U. Nr 140, poz. 799 i z 1997 r. Nr 120, poz. 765). ┬ž 40. Rozporz─ůdzenie wchodzi w ┼╝ycie z dniem 1 stycznia 2000 r. ZA┼ü─äCZNIKI ZA┼ü─äCZNIK Nr 1 PODSTAWOWE ELEMENTY SK┼üADOWE POWIATOWYCH I WOJEW├ôDZKICH PLAN├ôW RATOWNICZYCH 1. Zadania dla podmiot├│w ratowniczych oraz podmiot├│w wsp├│┼épracuj─ůcych z systemem w zakresie alarmowania o zagro┼╝eniu, prognozowania jego rozwoju, prowadzenia dzia┼éa┼ä ratowniczych oraz usuwania skutk├│w zdarzenia. 2. Rozmieszczenie (sie─ç) podmiot├│w systemu wed┼éug podzia┼éu: 1) Pa┼ästwowa Stra┼╝ Po┼╝arna, 2) ochotnicze stra┼╝e po┼╝arne, 3) specjalistyczne grupy ratownicze, 4) krajowa baza sprz─Ötu specjalistycznego, w tym miejsca sk┼éadowania ┼Ťrodk├│w ga┼Ťniczych, sorbent├│w, neutralizator├│w oraz sprz─Ötu logistycznego na potrzeby zabezpieczenia dzia┼éa┼ä ratowniczych, 5) pozosta┼ée si┼éy i ┼Ťrodki systemu. 3. Rozmieszczenie podmiot├│w wsp├│┼édzia┼éaj─ůcych z systemem. 4. Wykaz powiatowych, wojew├│dzkich i krajowych specjalist├│w do spraw ratownictwa. 5. Zbiorczy wykaz si┼é i ┼Ťrodk├│w przeznaczonych do prowadzenia dzia┼éa┼ä ratowniczych w zakresie: 1) ratownictwa medycznego, 2) ratownictwa chemicznego i ekologicznego, 3) ratownictwa technicznego, 4) gaszenia po┼╝ar├│w, 5) walki z kl─Öskami ┼╝ywio┼éowymi. 6. Zbiorczy wykaz si┼é i ┼Ťrodk├│w przeznaczonych do wsparcia kwatermistrzowskiego i logistycznego dzia┼éa┼ä ratowniczych. 7. Wykaz szpitali posiadaj─ůcych mo┼╝liwo┼Ť─ç przyj─Öcia poszkodowanych w wyniku zdarze┼ä jednostkowych i masowych. 8. Wykaz podmiot├│w odpowiedzialnych za przyj─Öcie ewakuowanej ludno┼Ťci do kwater zast─Öpczych lub tymczasowych oraz zabezpieczaj─ůcych potrzeby socjalne przy zagro┼╝eniu d┼éugotrwa┼éym oraz w sytuacji zniszczenia mieszka┼ä. 9. Wykaz podmiot├│w realizuj─ůcych dzia┼éania z zakresu ┼éadu i porz─ůdku, usuwania skutk├│w zdarzenia, w tym oczyszczania i usuwania odpad├│w poakcyjnych oraz zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego. 10. Zbiorcze zestawienie procedur: 1) przyjmowania informacji o zdarzeniu oraz alarmowania i dysponowania si┼é i ┼Ťrodk├│w systemu w zale┼╝no┼Ťci od rodzaju i wielko┼Ťci zdarzenia oraz si┼é wsp├│┼édzia┼éaj─ůcych z systemem, 2) powiadamiania podmiot├│w odpowiedzialnych za ostrzeganie ludno┼Ťci przy prognozowanym lub istniej─ůcym zagro┼╝eniu, 3) powiadamiania przez powiatowe stanowiska kierowania: a) starosty, b) prezydenta (burmistrza, w├│jta), c) cz┼éonk├│w powiatowego zespo┼éu do spraw ochrony przeciwpo┼╝arowej i ratownictwa, d) cz┼éonk├│w sztabu komendanta powiatowego Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej, e) kierownictw podmiot├│w tworz─ůcych i wspomagaj─ůcych system na poziomie powiatowym, 4) powiadamiania przez wojew├│dzkie stanowisko koordynacji ratownictwa: a) Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa, b) wojewody, c) starost├│w, d) cz┼éonk├│w wojew├│dzkiego zespo┼éu do spraw ochrony przeciwpo┼╝arowej i ratownictwa, e) cz┼éonk├│w sztabu komendanta wojew├│dzkiego Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej, f) dow├│dc├│w odwod├│w operacyjnych, g) kierownictw podmiot├│w tworz─ůcych i wspomagaj─ůcych system na poziomie wojew├│dzkim, 5) alarmowania: a) podmiot├│w odpowiedzialnych za transport i przyj─Öcie poszkodowanych, b) podmiot├│w odpowiedzialnych za przyj─Öcie i zabezpieczenie potrzeb socjalnych ewakuowanej ludno┼Ťci, c) podmiot├│w wspomagaj─ůcych dzia┼éania ratownicze oraz zaplecze kwatermistrzowsko-logistyczne si┼é systemu, d) podmiot├│w wspieraj─ůcych psychicznie i humanitarnie ewakuowan─ů ludno┼Ť─ç, e) podmiot├│w wsp├│┼édzia┼éaj─ůcych z systemem, 6) funkcjonowania stanowisk kierowania oraz si┼é systemu podczas katastrof, kl─Ösk ┼╝ywio┼éowych i sytuacji nadzwyczajnych zagro┼╝e┼ä ┼╝ycia, zdrowia lub ┼Ťrodowiska, 7) post─Öpowania podmiot├│w systemu przy zdarzeniach uwzgl─Ödniaj─ůcych specyfik─Ö zagro┼╝e┼ä na danym obszarze operacyjnym. 11. Zasady wsp├│┼édzia┼éania: 1) sztabu lub kieruj─ůcego dzia┼éaniem ratowniczym z podmiotami systemu i wspomagaj─ůcymi system, 2) kieruj─ůcego dzia┼éaniem ratowniczym, sztabu lub stanowisk kierowania ze ┼Ťrodkami masowego przekazu, 3) kieruj─ůcego dzia┼éaniem ratowniczym, sztabu lub stanowisk kierowania z zagranicznymi podmiotami ratowniczymi. Za┼é─ůczniki do powiatowych plan├│w ratowniczych: 1. Plan alarmowania i prowadzenia dzia┼éa┼ä ratowniczych poszczeg├│lnych podmiot├│w systemu. 2. Sposoby post─Öpowania na wypadek powstania po┼╝aru, kl─Öski ┼╝ywio┼éowej lub innego miejscowego zagro┼╝enia dla zak┼éad├│w (zak┼éadowe plany ratownicze). 3. Plany dzia┼éa┼ä ratowniczych na autostradach i drogach szybkiego ruchu. 4. Plany dzia┼éa┼ä ratowniczych na obszarach le┼Ťnych. 5. Gminne plany ratownicze (dotyczy gmin posiadaj─ůcych plany ratownicze). 6. Plany dzia┼éa┼ä ratowniczych wed┼éug potrzeb poszczeg├│lnych powiat├│w. 7. Plan dzia┼éania powiatowego zespo┼éu do spraw ochrony przeciwpo┼╝arowej i ratownictwa. Za┼é─ůczniki do wojew├│dzkich plan├│w ratowniczych: 1. Plany alarmowania i uruchamiania wojew├│dzkich odwod├│w operacyjnych oraz Krajowych Baz Sprz─Ötu Specjalistycznego. 2. Plany ewakuacji ludzi, zwierz─ůt i mienia z miast, gmin i powiat├│w na czas kl─Ösk ┼╝ywio┼éowych lub sytuacji nadzwyczajnych zagro┼╝e┼ä ┼╝ycia, zdrowia lub ┼Ťrodowiska. 3. Powiatowe plany ratownicze. 4. Plany dzia┼éa┼ä ratowniczych wed┼éug potrzeb poszczeg├│lnych wojew├│dztw. 5. Plan dzia┼éania wojew├│dzkiego zespo┼éu do spraw ochrony przeciwpo┼╝arowej i ratownictwa. ZA┼ü─äCZNIK Nr 2 INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD GROMADZENIA I PRZEKAZYWANIA DANYCH Z USTALE┼â DOKONANYCH W TOKU CZYNNO┼ÜCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH, NA POTRZEBY ANALIZY ZAGRO┼╗E┼â 1. Dane z ustale┼ä dokonanych w toku czynno┼Ťci kontrolne-rozpoznawczych na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) s─ů gromadzone przez w┼éa┼Ťciwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej w postaci: 1) wynik├│w kontroli przestrzegania przepis├│w przeciwpo┼╝arowych, 2) katalogu zagro┼╝e┼ä. 2. Wyniki kontroli przestrzegania przepis├│w przeciwpo┼╝arowych s─ů przedstawiane w postaci zestawie┼ä, obejmuj─ůcych: 1) nieprawid┼éowo┼Ťci stwierdzone w poszczeg├│lnych grupach obiekt├│w - wz├│r nr 1, 2) post─Öpowanie pokontrolne - wz├│r nr 2. 3. Katalog zagro┼╝e┼ä obejmuje: 1) wykaz obiekt├│w mog─ůcych spowodowa─ç nadzwyczajne zagro┼╝enie ┼Ťrodowiska, zawieraj─ůcy: a) nazwy obiekt├│w (instalacji) wraz z adresami, b) rodzaje materia┼é├│w niebezpiecznych i ich maksymalne ilo┼Ťci w tonach lub m3, c) okre┼Ťlenie sposobu sk┼éadowania lub przetwarzania, d) zasi─Ög strefy st─Ö┼╝e┼ä ┼Ťmiertelnych i liczba os├│b mog─ůcych si─Ö w niej znale┼║─ç, e) ewentualne inne niezb─Ödne informacje dotycz─ůce charakteru zagro┼╝e┼ä, 2) wykaz budowli szczeg├│lnie zagro┼╝onych katastrofami, zawieraj─ůcy: a) nazwy budowli wraz z adresami, b) okre┼Ťlenie charakteru zagro┼╝e┼ä, 3) wykaz tras kolejowych, po kt├│rych przewo┼╝one s─ů materia┼éy niebezpieczne, zawieraj─ůcy: a) trasy, b) rodzaje materia┼é├│w niebezpiecznych i ich roczne ilo┼Ťci w tonach lub m3, 4) wykaz tras drogowych, po kt├│rych przewo┼╝one s─ů materia┼éy niebezpieczne, zawieraj─ůcy: a) trasy, b) rodzaje materia┼é├│w niebezpiecznych i ich roczne ilo┼Ťci w tonach lub m3, 5) wykaz parking├│w dla transportu drogowego materia┼é├│w niebezpiecznych, zawieraj─ůcy: a) szczeg├│┼éowe miejsca lokalizacji, b) ilo┼Ťci miejsc parkingowych, 6) wykaz obiekt├│w wyposa┼╝onych w instalacj─Ö sygnalizacyjno-alarmow─ů (ISA), w sta┼ée urz─ůdzenia ga┼Ťnicze (SUG), oraz obiekt├│w, w kt├│rych s─ů one wymagane, zawieraj─ůcy: a) nazwy i przeznaczenie obiekt├│w wraz z adresami, b) rodzaje instalacji (ISA, SUG), podstawy obowi─ůzku wyposa┼╝enia - kryterium (lub wskazanie braku obowi─ůzku), c) stan instalacji - funkcjonuj─ůca (F), w trakcie realizacji (R), brak instalacji (B), pod┼é─ůczona do sieci monitoringu po┼╝arowego (P), spe┼éniaj─ůca warunki umo┼╝liwiaj─ůce dokonanie pod┼é─ůczenia (W), 7) inne informacje istotne dla analizy zagro┼╝e┼ä rozpatrywanego terenu. 4. W wykazie, o kt├│rym mowa w ust. 3 pkt 1, nale┼╝y uwzgl─Ödni─ç materia┼éy niebezpieczne wyst─Öpuj─ůce w ilo┼Ťciach przekraczaj─ůcych warto┼Ťci progowe dla obowi─ůzku zg┼éoszenia ich, okre┼Ťlone w Dyrektywie Wsp├│lnoty Europejskiej 96/82/EC dotycz─ůcej zarz─ůdzania zagro┼╝eniami powa┼╝nymi awariami z udzia┼éem substancji niebezpiecznych. 5. Zestawienia, o kt├│rych mowa w ust. 2, dla terenu powiatu (miasta na prawach powiatu), s─ů sporz─ůdzane i przekazywane przez komendanta powiatowego (miejskiego) Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej do w┼éa┼Ťciwej miejscowo komendy wojew├│dzkiej Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej w nast─Öpuj─ůcych terminach: 1) za I p├│┼érocze - do dnia 20 lipca, 2) za II p├│┼érocze - do dnia 20 stycznia. 6. Zestawienia, o kt├│rych mowa w ust. 2, dla terenu wojew├│dztwa, s─ů sporz─ůdzane i przekazywane przez komendanta wojew├│dzkiego Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej do Komendy G┼é├│wnej Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej w nast─Öpuj─ůcych terminach: 1) za I p├│┼érocze - do dnia 10 sierpnia, 2) za II p├│┼érocze - do


Dodano: 19.12.2004 13:34:05, Modyfikowano 10.02.2005 09:41:41

Dodaj Komentarz:
  Przepisz kod w pole obok: =>

dat 2007-03-13 23:40:27
niestety nasze prawo nie reguluje szczegółowo tej kwestii - sprowadza się to do tego że jest to zależne tylko od pracodawcy - czy pozwala czy nie :(
pawel 2007-03-13 10:34:17
czt strazak ocotnik ma prawo wyjsc z pracy ijecac do akcji ratunkowej?


© Jednostka OSP Olszowice 2004 - 2008